2eFinanciële verantwoording afdelingen 2018 & Aanvraag afdelingsbijdrage 2019

Beste penningmeester,


Met dit formulier vragen wij je om:
A. De jaarcijfers over het boekjaar 2018 aan te leveren
B. Aan te geven of je de afdelingsbijdrage voor 2019 wilt ontvangen

Ad A.
Wij hebben de financiële gegevens van je afdeling nodig zodat we deze kunnen verantwoorden in de
jaarrekening van Landelijk Bureau GroenLinks. In overeenstemming met onze accountant
verantwoorden wij de gegevens van alle afdelingen op basis van kasstelsel. Daarom verzoeken wij je om
de daadwerkelijke ontvangsten en betalingen in 2018 aan te leveren.
Er zijn twee categorieën ontvangsten en twee categorieën betalingen. Hieronder volgt een overzicht en
een korte uitleg:
1 Ontvangsten van het Landelijke Bureau en lokale/provinciale afdelingen:
De afdelingsbijdrage van het Landelijk Bureau
Bijdragen uit het afdelingsfonds
Eventuele onderlinge transacties tussen afdelingen
2 Ontvangsten van derden:
Giften, contributies, afdrachten en overige inkomsten van derden niet zijnde Landelijk Bureau en
afdelingen.
3 Betalingen aan het Landelijke Bureau en lokale/provinciale afdelingen:
Inkopen van campagne materialen/diensten bij het Landelijk Bureau en afdelingen
Inkopen van campagne materialen bij de webwinkel Twigt
4 Betalingen aan derden:
Inkopen van campagne materialen/ diensten bij derden niet zijnde Landelijk Bureau en afdelingen.
Bankkosten
Overige uitgaven

Voor een complete financiële verantwoording van je afdeling hebben we nog de volgende aanvullende
gegevens nodig:
- Het financieel jaaroverzicht van alle betaal en spaarrekeningen 2018 die onder jouw afdeling
vallen.
- Een verklaring omtrent een eventuele bijdrage in natura.
- Een verklaring omtrent eventueel ontvangen giften hoger dan € 4.500. Indien dit van toepassing
is zullen we buiten dit formulier om contact met je opnemen.
- Het verslag van de kascontrolecommissie

Bij het invullen van het formulier verzoeken wij je om alle cijfers af te ronden op hele euro’s.

Ad B.
Dit formulier is ook het aanvraagformulier voor de afdelingsbijdrage voor 2019. Graag vernemen we van
je of je de afdelingsbijdrage wilt ontvangen.


Bij vragen kun je contact opnemen met financien@groenlinks.nl, vermeld naast je vraag ook de
afdelingsnaam in je mail.

Alvast bedankt.
Bestuur Landelijk Bureau GroenLinks.

Saldi
Saldo geldmiddelen betaalrekeningen op het fiscaal jaaroverzicht 2018 bank
Saldo geldmiddelen spaarrekeningen op het fiscaal jaaroverzicht 2018 bank
Cash geld en bedrag waardebonnen
Saldo geldmiddelen betaalrekeningen op het fiscaal jaaroverzicht 2018 bank
Saldo geldmiddelen spaarrekeningen op het fiscaal jaaroverzicht 2018 bank
Cash geld en bedrag waardebonnen
Ontvangsten in 2018
Ontvangen in 2018 aan landelijke bijdrage / bijdragen afdelingsfonds en overige inkomsten van het Landelijk Bureau of andere afdelingen
Ontvangen in 2018 donaties, contributies, afdrachten en overige inkomsten van externen niet zijnde het Landelijk Bureau of andere afdelingen
Betalingen in 2018
Betaald in 2018 voor aanschaf campagnematerialen/diensten bij het Landelijk Bureau of afdelingen. Bijvoorbeeld inkopen via webwinkel of direct bij het Landelijk Bureau
Betaald in 2018 voor inkopen van materialen / diensten bij externe partijen
Uploaden
Bijdrage in natura
Giften groter dan 4.500,-
10 giften van 500 euro afkomstig van 1 particulier, bedrijf of instelling staat voor 1 gift van € 5.000,- en betreft daarom een gift groter dan € 4.500,-
Verslag kascontrolecommissie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Ik mail na akkoordbevinding van de kascontrolecommissie het verslag naar financien@groenlinks.nl
Aanvraag afdelingsbijdrage 2019
Ondertekening

Volg ons op social media