Materiaal voor

Congres 16 februari 2019

Hier vind je de stukken ter voorbereiding op het congres.

  • Congreskrant

In de congreskrant vind je alle informatie om je goed voor te bereiden op de stemmingen en verantwoordingen.

  • Jaarrekening 2017 en accountantsverklaring

Volgens de wet en de statuten van GroenLinks dienen jaarrekeningen van de vereniging GroenLinks door het congres te worden goedgekeurd. Op dit congres ligt daarom de jaarrekening van 2017 ter goedkeuring voor. De toezichtraad heeft deze jaarrekening van 2017 in de vergadering van 20 juni 2018 goedgekeurd.

  • Voor Verandering, verkiezingsprogramma Europese verkiezingen

Tijdens het congres wordt er gestemd over amendementen op dit programma. De amendementen vind je in de congreskrant.

  • Format moties

Tot 10 dagen voor het congres(deadline: 6 februari om 10.29 uur) kunnen moties schriftelijk of elektronisch bij het congrespresidium worden ingediend. Gebruik hiervoor bijgevoegd bestand.

  • Dagkrant

Alle laatste informatie voor op het congres.

Documenten