Programma van Congres 16 februari 2019

Congres 16 februari 2019

Programma van Congres 16 februari 2019

Op zaterdag 16 februari:
10:00 - 10:30 Deuren open
10:30 - 11:00 Introductie voor nieuwe congresbezoekers
11:00 - 11:10 Welkom door lijsttrekker provincie Overijssel Manouska Molema, opening congres, vaststellen congresorde
11:10 - 11:15 Verkiezing nieuwe leden en herbenoeming leden congrespresidium
11:15 - 11:20 Goedkeuren jaarrekening
11:20 - 12:00 Behandeling moties
12:00 - 12:05 Bekrachtigen lijsttrekkerschap Bas Eickhout voor de Europese parlementsverkiezingen
12:05 - 12:20 Verkiezingen nieuwe leden EGP delegatie
12:20 - 12:25 Speech Bart Jan Krouwel, water natuurlijk
12:25 - 12:30 Speech Julia Matser, voorzitter DWARS
12:30 - 12:45 Lunch
12:45 - 13:00 Verantwoordingen, ronde 1
13:00 - 13:15 Deadline indienen actuele moties
13:15 - 13:44 Verantwoordingen, ronde 2
13:44 - 13:45 Einde lunch, hervatten congresorde
13:45 - 13:55 Speech partijvoorzitter A.I. Jeroen Postma
13:55 - 14:05 Behandeling actuele moties
14:05 - 14:50 Bespreken en vaststellen van programma Europese verkiezingen 'voor verandering'
14:50 - 14:55 Herbenoeming leden referendumcommissie
14:55 - 15:10 Verkiezing nieuwe leden toezichtraad
15:10 - 15:30 Theepauze
15:30 - 15:50 verkiezing nieuwe partijbestuuders
15:50 - 15:55 verkiezing nieuwe leden interne kandidatencommissie
15:55 - 16:00 Speech nieuwe partijvoorzitter
16:00 - 16:01 sluiten formele deel congres
16:01 - 17:00 Voor Verandering - met Sabrina Starke, Touria Meliani, Hagar Roijackers, Bas Eickhout, Paul Rosenmöller en Jesse Klaver
17:00 - 17:01 Einde