Materiaal voor

Congres 25 februari 2018

Amendementen op de wijzigingen Statuten en HR  (termijn gesloten)
Op 15 december zijn de wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement bekendgemaakt. Leden van GroenLinks kunnen amendementen hierop indienen.
Amendementen moeten via een speciaal formulier op de website worden ingediend. Er is een uitgebreide beschrijving van de procedure en het formulier beschikbaar op amendementen.groenlinks.nl

Moties (termijn gesloten)
Op het congres kunnen moties worden behandeld. Dit zijn uitspraken of standpunten die (meestal) een opdracht of oproep bevatten, vaak aan het congres, aan een landelijke fractie of aan het partijbestuur.

Indienen van moties
Moties kunnen worden ingediend door het partijbestuur of (minstens) 15 leden gezamenlijk. De deadline voor het indienen van moties voor het congres van 25 februari was woensdag 14 februari 12.59 uur (in de middag).
.

Documenten