Helling Incasso

Via dit formulier kun je aangeven dat je je abonnement op de Helling voortaan per incasso gaat betalen. Voor ons is dat de prettigste betaalwijze, omdat het ons werk en kosten bespaart. 

De minimum abonnementsprijs is € 36,50. Wil je de Helling extra ondersteunen dan kun je vrijwillig meer betalen, daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Loop je achter met het betalen van het abonnementsgeld dan kun je met dit formulier ook een eenmalige incasso afgeven om de betaling over die periode(s) te doen.

Als je de opdracht afgeeft voor de15e van de maand zal de eerste incasso (meestal) plaatsvinden op de 28e van die maand, anders wordt het een maand later. In het kader van de SEPA-wetgeving moeten en willen we je informeren over onze richtlijnen die we hanteren bij het uitvoeren van de incasso's. Daarover lees je meer op deze pagina. Wij beschouwen deze informatie als voldoende en eenmalige notificatie voor alle toekomstige incasso's, tot nader bericht. Het incassant-ID van GroenLinks is NL04ZZZ405371120000. Bij elke incasso die je afgeeft hoort ook een uniek nummer (MandaatID). Je kunt deze desgewenst opvragen bij de ledenadministratie.

Deze datum mag ook in het verleden liggen, als je bijvoorbeeld je contributie voor dit jaar (alsnog) via incasso wilt voldoen.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Vul hier het TOTAAL in dat je per jaar wilt bijdragen, inclusief het abonnementsgeld van €36,50. Voorbeeld: €36,50 abonnementsgeld + extra bijdrage van €13,50 = totaal €50,-
€  per jaar (inclusief €36,50 abonnementsgeld)
Machtiging

Volg ons op social media