Overstap Incasso

Met dit formulier kun je overstappen op automatische incasso voor de betaling van je contributie.

In het kader van de SEPA-wetgeving moeten en willen we je informeren over onze richtlijnen die we hanteren bij het uitvoeren van de incasso's. Daarover lees je meer op deze pagina. Wij beschouwen deze informatie als voldoende en eenmalige notificatie voor alle toekomstige incasso's, tot nader bericht.  Het incassant-ID van GroenLinks is NL04ZZZ405371120000.

Deze datum mag ook in het verleden liggen, als je bijvoorbeeld je contributie voor dit jaar (alsnog) via incasso wilt voldoen.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Ik betaal (voortaan) per:
Ik betaal per termijn:
Machtiging

Volg ons op social media