Veelgestelde vragen over contributie

Hoe maak ik mijn contributie over?

Waar komt het bedrag op het betalingsverzoek vandaan?

Hoe schakel ik over op automatische incasso of periodieke overschrijving?

Kan ik vrijstelling van contributiebetaling krijgen?

Waarom kan ik niet per acceptgiro betalen?

Wat doen jullie met mijn contributie?

Waar kan ik terecht met andere vragen?


 

Overschrijving: betalingsverzoek en omschrijving

Wanneer je per overschrijving betaalt, ontvang je van ons een betalingsverzoek. In dit verzoek staat een omschrijving genoemd. We vragen je deze bij de overschrijving te vermelden onder 'omschrijving' of 'mededeling' (NB dus niet als het betalingskenmerk van een digitale acceptgiro of overschrijvingskaart). Dit voor een correcte verwerking in onze administratie.  

Veel leden maken de contributie over via internetbankieren en vullen het betalingskenmerk (vaak onbewust) in als 'acceptgiro'. Betalingen die op deze wijze gedaan worden, komen niet binnen op onze bankrekening en zullen worden teruggestort door je eigen bank. Als je dat niet merkt, denk je dat je betaald hebt, en krijg je toch een betalingsherinnering.

Rekeningnummer GroenLinks-contributie

Ons rekeningnummer is NL05TRIO0777927144 (vanaf 2012)
De contributies voor de diverse lidmaatschappen worden allemaal geïnd door ‘GroenLinks inzake Contributies’ te Utrecht.

Automatische incasso of periodieke overschrijving

Veel GroenLinksers betalen hun contributie via automatische incasso of periodieke overschrijving. Automatische incasso is makkelijker voor jezelf, dan krijg je geen betalingsverzoeken meer voor contributie. Overschakelen op automatische incasso is eenvoudig, en je kunt de machtiging altijd (eenvoudig) wijzigen. Lees ook: Hoe schakel ik over op automatische incasso of periodieke overschrijving?
Als je overschakelt op automatische incasso is dat ook beter voor het milieu, goedkoper en handig voor ons: we kunnen onze inkomsten beter inschatten. Overigens blijf je in principe verzoeken ontvangen om extra bijdrage voor bijvoorbeeld de campagne. Of je hier gehoor aan geeft, is geheel je eigen keuze.

De regels voor het Europese betalingsverkeer (SEPA) schrijven voor dat bericht sturen aan iedereen met wie we incassoafspraken hebben. Als je op dat moment contributie betaalde via automatische incasse heb je rond 11 februari 2014 bericht gehad over de incassoafspraken en de data waarop wij zullen incasseren.
Die informatie vind je ook op: groenlinks.nl/informatieincassoBedrag op betalingsverzoek

Het bedrag dat op je betalingsverzoek vermeld staat is of het bedrag dat je zelf aan ons hebt doorgegeven via mijn.groenlinks.nl, of een indicatie gebaseerd op je contributiebijdragen in voorgaande jaren.
Wanneer je een ander bedrag wenst bij te dragen dan op het verzoek vermeld staat, kan dat uiteraard. We vragen je om dit dan ook even aan de ledenadministratie door te geven.

De hoogte van de contributie bepaal je zelf, er geldt een minimum van 24 euro per jaar (voor jongeren tot 27 jaar geldt een minimum van 16 euro per jaar). Veel mensen willen graag wat meer houvast, maar dat is lastig; elk bedrag dat we noemen kan als een suggestie of als een eis worden opgevat.

Je kunt er op verschillende manieren tegenaan kijken: wat we vanuit GroenLinks redelijk vinden, hoe andere partijen het aanpakken, of wat GroenLinksers doen.

Wat we redelijk vinden, is dat je de hoogte van je contributie baseert op de hoogte van je inkomen. Want eerlijk delen betekent: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Als je dat wilt, kan je daarvoor de onderstaande tabel gebruiken. De tabel gaat uit van het netto-maandinkomen. 

Netto maandinkomen

Per jaar

tot € 700

€ 24

€ 700 - € 1.000

€ 40

€ 1.000 - € 1.250

€ 75

€ 1.250 - € 1.500

€ 100

€1.500 - € 2.000

€ 150

€ 2.000 - € 2.500

€ 200

€ 2.500 - € 3.000

€ 250

> € 3.000

> € 300

 
Het voert wat ver om hier de contributiesuggesties van alle partijen te vergelijken, maar we hebben daar wel degelijk naar gekeken.
 
Een andere invalshoek is wat GroenLinksers doen; gemiddeld betalen GroenLinksers ongeveer € 85 aan contributie. Maar dat wil dus niet zeggen dat alle GroenLinksers dat zouden moeten betalen.
Want nogmaals: de hoogte van de contributie bepaal je zelf.

 

Geen omkijken meer: automatische incasso of periodieke overschrijving

Maak het jezelf én ons makkelijk, en schakel over op automatische incasso of periodieke overschrijving. Hoe doe je dat?

Automatische incasso

 • Je kunt via mijn.groenlinks.nl instellen dat je per automatische incasso wilt betalen, voor het kalenderjaar dat nog niet gestart is.
 • Gebruik het formulier als je geen account op mijn.groenlinks.nl hebt.
 • Als dat niet lukt: je kunt het ook schriftelijk (brief of mail, ledenadmin@groenlinks.nl) doorgeven. Je krijgt vervolgens een bevestiging van ons. Geef alsjeblieft door:
  • Je naam en adresgegevens (zodat wij de juiste persoon in ons bestand kunnen terugvinden)
  • per wanneer de incasso in mag gaan
  • van welk rekeningnummer er geïncasseerd mag worden
  • het  bedrag
  • de termijnen (maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar)

 

Periodieke overschrijving
Een periodieke overschrijving regel je bij je eigen bank. Vanaf dat moment zullen de betalingen automatisch verlopen. Het stopzetten kan ook alleen weer bij de eigen bank. Geef alsjeblieft even door (ledenadmin@groenlinks.nl) dat je een periodieke overschrijving hebt laten instellen en ook voor welk bedrag/welke bedragen, zodat wij dit in de administratie kunnen opnemen, anders krijg je onterecht betalingsverzoeken. 


Kan ik vrijstelling van contributiebetaling krijgen?

In bijzondere situaties is het mogelijk om een tijdelijke vrijstelling te krijgen van contributiebetaling. Bijvoorbeeld: je bent een jongere zonder enig inkomen, er is een persoonlijk faillissement aangevraagd, je zit in de schuldsanering of er zijn bijzondere privé-omstandigheden. Neem in dat geval contact op met de ledenadministratie, 030 - 2399 900 (maandag - donderdag tijdens kantooruren).

Bekijk ook: wat is de minimumcontributie bij de Nederlandse politieke partijen? (Kirsten Verdel, 2 december 2013)


Digitalisering

GroenLinks is een groene en duurzame partij en dat dragen wij ook graag uit in onze gehele bedrijfsvoering. We hebben het verbruik van papier drastisch terug gedrongen. Zo versturen wij bijvoorbeeld geen acceptgiro's meer. We bieden twee andere opties aan: betalen per automatische incasso of zelf overschrijven.


Wat doen jullie met mijn contributie?

Een aanzienlijk deel sparen we voor campagnes. Want tegenwoordig zijn er ongeveer elk jaar verkiezingen. Daarnaast is er geld nodig voor partijactiviteiten zoals congressen, referenda, debatten, ledendagen, acties en campagnes (bijvoorbeeld Kappen met Kolen of Kies de Zon), opleidingen en trainingen (voor politiek talent, actieve GroenLinksers, besturen en afdelingen), lezingenreeksen, ledenwerfacties en werving van vrijwilligers. Je kunt meer lezen op groenlinks.nl/anbi, daar vind je ook het meest actuele financieel jaarverslag.


Vragen of opmerkingen?


Naar de bovenkant van deze pagina