-
Fractie Echt-Susteren
Nieuwsbrief februari 2021
Voortgang van de vijf zonneparken

De afgelopen maanden organiseerden de initiatiefnemers de nodige openbare (helaas digitale) bewonersavonden. De fractie GL keek mee.

Landbouwgrond gebruiken voor de productie van duurzame energie is een heikel thema, dat beseffen we. Zonnepanelen op daken heeft onze voorkeur. Maar we realiseren ons dat we zonder zonneparken niet aan de taakstelling van het Rijk kunnen voldoen. Ze zijn simpelweg noodzakelijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. De raad heeft besloten om zonneparken aan 'de markt' over te laten maar er zijn wel kwaliteitseisen gesteld: ruimtelijke/landschappelijke inrichting, financiële participatie door inwoners, maatschappelijk draagvlak en realisatie in 2022. Recent heeft het college via een raadsinformatiebrief gerapporteerd over de voortgang.

Vragen glasvezel Nieuwstadt / fijnstof

Begin januari stelden we schriftelijke vragen aan het college over de situatie omtrent glasvezel in het westelijke deel van Nieuwstadt en over het meten van fijnstof. Door de verbreding van de A2, de mogelijke uitbreiding van VDL Nedcar en de oprukkende verdozing (en dus meer logistiek) vinden we het belangrijk om fijnstof te monitoren. De beantwoording zal binnenkort volgen.

Raadsvergadering 11 februari 2021

Het werd een zeer korte vergadering. Toch maakten we een verslag.

Maar het verslag is bijna langer geworden dan de vergadering zelf. Echter wel de moeite van het lezen waard, vinden we zelf.

Geert Gabriëls op nr. 15 landelijke lijst

Maak kennis met de hoogst geplaatste Limburgse kandidaat voor GroenLinks bij de aanstaande verkiezingen: Geert Gabiëls.

Geert ging in 2010 de lokale politiek in. Er volgde een lijsttrekkerschap, formatie, wethouderschap in twee periodes en in 2019 was hij informateur bij de Provinciale coalitievorming in Limburg.

Tijd om door te stromen naar de Tweede Kamer. Je weet nu waar je 15-16-17 maart op moet stemmen!

Lokale Lastemeter is online!

We hebben het al vaker over de Lokale Lastenmeter gehad en nu is het eindelijk zover: via deze link kunt u nu uw lokale lasten inzien, uitgesplitst in OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Binnenkort wordt het ook mogelijk om rechtstreeks bij de BsGW bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, als u dat nodig vindt. We hopen in ieder geval dat er minder bezwaren via de peperdure WOZ-bureautjes binnen gaan komen!

Afdeling gefuseerd met Sittard-Geleen

Recent is de GroenLinks-afdeling Echt-Susteren opgegaan in de grotere afdeling Sittard-Geleen en omstreken. Voor de fractie en dus de vertegenwoordiging van GroenLinks in de gemeenteraad verandert er niets. Cedric Loy neemt namens de voormalige afdeling Echt-Susteren deel aan de vergaderingen van van het bestuur van Sittard-Geleen eo, waar ook de GL-leden uit Beek en Stein al onder vielen. Leden die woonachtig zijn in Echt-Susteren krijgen voortaan uitnodigingen vanuit de afdeling Sittard-Geleen eo.

Raadsconferentie energietransitie

Op 28 januari jl. vond een online raadsconferentie plaats over de Regionale Energiestrategie RES, de transitievisie Warmte (aardgasvrij worden) en laadpalen. Iedereen kon meekijken.

We hebben een artikel geschreven over deze raadsconferentie om u uitgebreid te informeren. Want de energietransitie komt nu pas uit de startblokken en gaat nog minimaal 30 jaar duren. Vooral het aardgasvrij worden zal impact hebben: het kan veranderingen betekenen bij u thuis in de woning. We hebben er een visie over: kijk naar koppekansen die zich voordoen gedurende de energietransitie. Meer daarover in het artikel.

Thijs Wetemans raadslid van de week

Nee, het is geen prijs of verkiezing of zo maar wel gewoon leuk natuurlijk dat de Nederlandse Vereniging van Raadsleden aan mij dacht voor deze wekelijkse rubriek.

Ik kon lekker uitwijden over de route die ik aflegde tot raadslid en hoe ik over bepaalde issues denk. Voor degenen die mij beter willen leren kennen: hier vindt u het artikel.

Commissies en raadsvergadering

Op donderdag 8 april is de eerstvolgende raadsvergadering.

De raadsvoorstellen worden op verzoek van het presidium door commissieleden tegen het licht gehouden. De portefeuillehouder en de vakambtenaar beantwoorden dan eventuele vragen. Na twee termijnen van vraag & antwoord besluit de commissie of een raadsvoorstel behandelrijp is. Onder voorbehoud:

  • Maandag 22 maart: commissie Omgeving
  • Dinsdag 23 maart: commissie Maatschappij
  • Woensdag 24 maart: commissie Algemene Zaken

Vanwege corona zijn alle online maar ze worden ook live uitgezonden: hou hiervoor en voor de aanvangstijden de website en social media van de gemeente in de gaten.

Afmelden Bekijk hier de online versie