-
Echt-Susteren
Nieuwsbrief september 2020
Zienswijzen Uitbreiding VDL Nedcar

Het provinciale inpassingsplan (PIP) 'Uitbreiding VDL Nedcar' heeft menigeen beziggehouden in de maand augustus. Zowel de fractie GroenLinks Echt-Susteren schreef een zienswijze als ook het college dat - mede namens de voltallige raad - een zienswijze indiende.

Compensatie voor uitbreiding Nedcar

Het college probeert in onderhandelingen met de provincie en instanties als IKL en Waterschap Limburg zoveel als mogelijk compensatie te realiseren conform de wensen van belangen- en bewonersgroepen.

Thijs Wetemans gaf in de vorige nieuwsbrief al aan dat hij als bestuurslid van De Groene Sporenwolf het proces rondom Platteland in Ontwikkeling (PIO) van dichtbij meemaakte, naast de route naar het PIP als raadslid. Voor PIO is veel overleg gevoerd met inwoners en belangengroepen uit Holtum, Susteren en Nieuwstadt. Eind juli gaf het college in een raadsinformatiebrief de stand van zaken aan voor wat betreft deze PIO-compensatie. Zo is er aandacht voor geluidsoverlast, de (wettelijke) natuurcompensatie, een robuuste landschappelijke inpassing van de uitbreiding, het Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt, mobiliteit en verkeersveiligheid (fietsers!) en recreatieve routestructuren waarmee wandel- en fietsroutes en ommetjes worden bedoeld.

Geen stoffelijke resten Short Stirling

Een jaar na de berging van de Short Stirling blijkt er helaas geen enkel spoor meer te zijn gevonden van de vermiste vliegers. GroenLinks weet uit eerste hand dat de families het Rijk, het college en de gemeenteraad zeer dankbaar zijn voor de zoektocht naar hun dierbaren. 

Vacature: reservelid Commissie AZ

Eric Sol volgt Karlijn op als lid van de commissie Algemene Zaken. Maar we zoeken naast Eric nog een reservelid. In deze commissie komen alle financiële stukken voorbij: Kadernota, Begroting, 1e en 2e Bestuursrapportage en de Jaarrekening. Andere onderwerpen komen vooral uit de portefeuille van de burgemeester. Een gevarieerde commissie waar je invalt voor Eric als hij verhinderd is. Uiteraard wordt je ondersteund bij de voorbereiding.

Stuur een e-mail naar secretaris@groenlinksechtsusteren.nl bij vragen of interesse en Max van de Laar zal snel reageren.

Pilots zonneparken en onderzoek naar windmolens in eigen beheer

Een speerpunt van ons is 'werk maken van de energietransitie' en we kunnen stellen dat er deze raadsperiode grote stappen worden gezet.

Uit meer dan vijftien projecten koos het college op basis van een punten-systeem 5 kansrijke zonneparken waaronder enkele van ca. 10-13 ha. Zij zijn gevraagd hun plan verder uit te werken. Zodoende kunnen ze worden onderworpen aan de verdere procedures, denk aan bestemmingsplan en vergunningen.

Daarnaast loopt er een onderzoek naar de ontwikkeling van een windpark in eigen beheer van de gemeente. Dan zouden we naast de lasten ook de volledige revenuen in de gemeente houden. Dit lijkt GL beter dan dat de winst naar een hoofdkantoor in Amsterdam,  Londen of Parijs gaat.

19 september: World Cleanup Day!

Zaterdag 19 september zal de afdeling GroenLinks Echt-Susteren weer zwerfafval opruimen in onze gemeente.

Leden, sympathisanten, vrienden, familie etc. etc. kunnen deelnemen aan deze opschoonactie. Check onze website voor locatie, tijdstip en aanmelding. Voor GroenLinks is dit tevens een teambuildingsactiviteit dus een mooie gelegenheid om kennis te maken met ons. Heb je daarna het opruimvirus te pakken en wil je ZAPper (vrijwillige zwerfafvalpakker) worden in Echt-Susteren? Dat kan! Neem dan contact op met teamschoon@debries.eu voor je eigen gear (grijper, hesje, zakhouder, handschoenen en een rol zakken). Samen maken we Echt-Susteren steeds schoner en mooier.

Onderzoek naar proceskosten BsGW

In juli werd bekend dat een aantal lokale rekenkamers samen de proceskosten onder de loep gaan nemen. We zijn benieuwd naar de resultaten. Ons raadslid Thijs Wetemans vraagt ook regelmatig aandacht voor de hoge kosten bij de BsGW. Wordt vervolgd!

Commissies en raadsvergadering

Op donderdag 8 oktober is de eerstvolgende raadsvergadering.

Zoals altijd worden de raadsvoorstellen (exclusief de hamerstukken)  door commissieleden tegen het licht gehouden. De portefeuillehouder en de vakambtenaar beantwoorden dan de vragen.

  • Maandag 21 sept: commissie Omgeving
  • Dinsdag 22 sept: commissie Maatschappij
  • Woensdag 23 sept: commissie Algemene Zaken

Vanwege corona is de publieke tribune gesloten en worden alle vergaderingen uitgezonden: hou hiervoor de website en social media van de gemeente in de gaten. Aanvang is telkens om 19.30u. Tijdens de commissievergaderingen kunnen belanghebbenden gebruikmaken van het spreekrecht. Kijk HIER voor de agenda van de raadsvergadering.

Vouchers €70 voor energiebesparing

Huiseigenaren kunnen tot €70 vergoed krijgen bij aanschaf van energiebesparende maatregelen in huis. Inspiratie nodig?

Tochtstrips, radiatorfolie, energiebesparende LED lampen, slimme radiatorkranen, isolatiemateriaal, waterbesparende douchekop, energieverbruikmeters, een slimme thermostaat, radiatorventilator, waterzijdig inregelen CV, luchtafscheider CV, vuilafscheider CV, kraanfilter en advies over het verduurzamen van de woning.

Vraag de voucher aan!

Afmelden Bekijk hier de online versie