-
Lansingerland
Nieuwsbrief november

Met o.a.

  • De voorzitter vertrekt... Oproep nieuwe bestuursleden voor de afdeling.

  • Verduurzamen zwembad De Windas

  • 22 november bijeenkomst Burgermeetnet geluid en luchtkwaliteit. Inloop 19.30, start 20.00 locatie Melanchton Bergschenhoek
    Burgermeetnetten
De voorzitter vertrekt...

Beste leden van GroenLinks in Lansingerland,

Tijd voor een frisse wind door onze afdeling. Na bijna 5 jaar met veel plezier actief lid van het bestuur van de afdeling van Lansingerland te zijn geweest, wordt het tijd dat iemand anders het stokje gaat overnemen.

In deze vijf jaar heb ik de fractie zien groeien naar een volwaardige speler die invloed heeft en zal blijven uitoefenen op het politieke speelveld van de gemeente Lansingerland. We zijn met 2 zetels in de raad vertegenwoordigd door Marko Ruijtenberg en Selgei Gabin, zij worden ondersteund door duoraadsleden in de commissies Ruimte, Samenleving en Algemeen Bestuur door Ivana Citterbartová, Diana van Reenen, Menno Duk, Richard Heijdra en Anja de Geus. De fractie staat als een huis maar dan wel één met zonnepanelen en warmtepompen (C2C en energieneutraal). Een (huur)huis met veel aandacht voor het sociale domein in onze gemeente.

Afgelopen jaren heeft het bestuur een brugfunctie willen vervullen tussen de fractie en de leden en breder naar de inwoners van Lansingerland. Echter doordat het bestuur al jaren onderbemand is gebleven, is dat niet altijd goed uit de verf gekomen. Het politieke café in 2015 was naar mijn mening het beste bezochte activiteit die we vanuit bestuur hadden georganiseerd. De deelnemers kwam niet alleen van linkse huize maar ook van midden en rechts, mede doordat we de wethouder, directeur RTHA en Beren Potjer als sprekers hadden. Daarna is bij de ALV’s en andere activiteiten vooral de harde kern (bestuur, fractie en enkele actieve leden) aanwezig geweest. Afgelopen zomer hebben we zelfs een activiteit niet door kunnen laten gaan vanwege te weinig animo.

Deze trend staat niet op zichzelf, ook andere politieke partijen en verenigingen krijgen steeds meer moeite om leden te werven en vrijwilligers te charteren voor activiteiten. Ik hoop dat met een frisse wind door het bestuur in deze trend een kentering komt en dat we als afdeling, net als de fractie, weer als een huis zullen staan. Het bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, een kandidaat-secretaris en ad-interim penningmeester. Deze laatste is eigenlijk al gestopt is met haar bestuurlijke taken maar blijft gelukkig toch de penningen voor ons beheren (uit bittere noodzaak). We zijn daar Doretthe Janssens heel dankbaar voor. Het blijft echter een ongewenste situatie waar we snel vanaf willen. Vandaar onze dringende oproep voor nieuwe mensen in het bestuur.

Gezocht: mensen met bestuurlijke aspiraties en een groen sociaal hart!

  • afdelingsvoorzitter (m/v), enige bestuurlijke ervaring is gewenst;
  • penningmeester of schatkistbewaarder (m/v) met affiniteit voor boekjaren, balansen en begrotingen
  • algemeen bestuurslid (m/v) met veel enthousiasme en organisatietalent.

Het nieuwe bestuur zal haar eerste uitdaging vinden in het organiseren en ondersteunen van de campagne voor de komende statenverkiezingen. Interesse? Stuur dan een mail naar bestuur@groenlinkslansingerland.nl of bel met ondergetekende.

Mocht er geen nieuw bestuur gevormd kunnen worden, dan wordt als alternatief overwogen om met Zoetermeer of Pijnacker bestuurlijk samen te gaan.

Namens het bestuur,

Sander Smolders
Afdelingsvoorzitter

Mobiel: 06 -150 54 151
E-mail: sander.smolders@groenlinkslansingerland.nl

Beste groene en linkse vrienden,

De zomer is voorbij en ook de nazomer lijkt definitief ons land te hebben verlaten, de fractie van GroenLinks Lansingerland is echter al weer twee en halve maand hard aan het werk.

In september diende Selgei een bespreekpunt in hoe de andere fracties aankijken tegen een verdergaand ontmoedigingsbeleid om het roken tegen te gaan, vooral bij jongeren, waarbij met name de rol van de gemeente en het verenigingsleven onder de loep genomen werden.

Groot was de verbazing dat we eigenlijk alleen de ChristenUnie aan onze zijde vonden, de overige partijen vinden een actief antirookbeleid te ‘betuttelend’.

In oktober was was onze inzet voornamelijk gericht op de twee debatten omtrent de begroting voor 2019 van Lansingerland en het collegeprogramma van de coalitiepartijen. Twee debatten die fel van toon waren tussen de coalitie en de oppositie en waar de fractievoorzitter van de VVD zich onbehoorlijk toonde door puur op de man te spelen in plaats van op bal, Burgemeester Van de Stadt gaf hem dan ook een gele kaart waarna de VVD woordvoerder zijn gemeende excuses maakte.
Ter voorbereiding voor het tweede debat diende de gezamenlijke oppositie totaal 15 moties en amendementen in, daarvan werden er slechts drie door de Raad aangenomen maar onze motie om snel met initiatieven te komen om zwembad De Windas te verduurzamen daar stemde de gehele Raad unaniem mee in.

In november staan er vier grote zaken op de agenda, in de commissie Ruimte gaan we het hebben over de uitbreiding van het centrum van Berkel en Rodenrijs, een onderwerp dat voor de nodige beroering heeft gezorgd. Tevens in dezelfde commissie staan de rotondes op de Klapwijkseweg/ Boterdorpseweg weer volop in de aandacht. De inzet van GroenLinks is voor de meest optimale veiligheidssituatie voor alle verkeersdeelnemers.

In de commissie Algemeen Bestuur is ons eigen bespreekpunt over het tegengaan van (knal)vuurwerk het meest prominent.
De schade aan mens, milieu en materieel , de uitbreiding van het aantal vuurwerkvrijezones en een eventueel onderzoek naar een totaal verbod van (knal)vuurwerk voor consumenten zijn onze voornaamste aandachtspunten.

En dan op 22 november organiseren we samen met D66, ChristenUnie, PvdA en Wij Lansingerland een informatieavond over Burgermeetnetten voor geluid en luchtkwaliteit in Lansingerland. We houden deze avond in de Melanchton aan de Zijde 3 in Bergschenhoek, de avond start om 19:30 en is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Zo blijven we volop in beweging om Lansingerland schoner, mooier en groener te maken.

Marko Ruijtenberg

 

Bekijk hier de online versie