-
Echt-Susteren
Vacature: voorzitter gezocht!

Onze huidige voorzitter Karlijn Sol zal binnenkort verhuizen naar Tilburg. De lokale afdeling is daarom op zoek naar een opvolger.

Samen met de secretaris en penningmeester voer je dit vrijwilligerswerk uit om de lokale afdeling GroenLinks Echt-Susteren in goede banen te leiden. Interesse? Klik op de knop voor het takenpakket en de procedure.

Besluitvorming tijdens corona

Tijdens de coronacrisis gaan raadsvergaderingen door maar in aangepaste vorm.

Op donderdag 2 april was een reguliere raadsvergadering gepland. Die ging door maar anders dan normaal, namelijk met slechts twee raadsleden.

Hiervoor was eerst nog een andere raadsvergadering nodig. Op dinsdag 31 maart vond een ingelaste raadsvergadering plaats waar geen raadsleden verschenen. Het zogenaamde quorum werd hierdoor niet gehaald; het vergaderquorum is het minimaal vereiste aantal aanwezige raadsleden om besluiten te mogen nemen. Hierdoor kondigde de raadsvoorzitter dhr. Hessels een nieuwe raadsvergadering aan waarvoor dan volgens de Gemeentewet geen quorum nodig is: de - reeds geplande - raadsvergadering van donderdag 2 april. Er kwamen slechts twee raadsleden: dhr. Cremers namens de coalitie en dhr. Hendricks namens de oppositie. Naast hamerstukken waren er maar twee bespreekstukken: de gebruikelijke Voortgangsinformatie en de Uitgangspuntennotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord en Midden Limburg. Beide raadsleden stemden namens de gehele raad vóór dit raadsvoorstel. De bijzondere raadsvergaderingen waren beiden via de digitale weg te volgen voor geïnteresseerden.

De raadsvergadering van 4 juni zal doorgaan maar dan met één afgevaardigde van elke politieke partij. Ook hiervoor zal dan weer eerst een ingelaste raadsvergadering met een te laag quorum nodig zijn. Raadsvergaderingen via videobellen zijn sinds kort wettelijk toegestaan maar diverse gemeenten hebben hier inmiddels al 'minder goede' ervaringen mee opgedaan. Vandaar dat het presidium heeft gekozen voor een raadsvergadering waarbij raadsleden fysiek aanwezig zijn. Uiteraard wordt ook de raadsvergadering van 4 juni uitgezonden. Kijk hiervoor op de website van de gemeente.

Nieuwsbrieven van de GL-fractie

Deze nieuwsbrief is de eerste van velen die nog gaan volgen. Dat is althans het streven van mij, Thijs Wetemans.

Vanaf juli 2017 vertegenwoordig ik, met veel enthousiasme, GroenLinks in de raad van de gemeente Echt-Susteren. Uiteraard kan ik dit niet alleen. Ik prijs mij gelukkig met een aantal actieve leden in Echt-Susteren. Samen hopen we de club groter te maken, in betekenis én ledenaantal. Help je mee? Dat kan al door deze nieuwsbrief door te sturen naar anderen. Dat wordt gewaardeerd! 

Afmelden Bekijk hier de online versie