-
GroenLinks Zeeland
Gerwi Temmink lijsttrekker PS2019

Het bestuur heeft de conceptkandidatenlijst bekendgemaakt. Gerwi Temmink is lijsttrekker. Op 12 november kunnen de leden dit bekrachtigen.

De voorlopige kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van 20 maart 2019 is opgesteld. De kandidatencommissie heeft met alle kandidaten contact gehad en de lijst is door het bestuur bekend gemaakt. De nummers 2 tot en met 5 zijn:

  1. Gerwi Temmink
  2. Maaike Walraven
  3. Eelko Vooijs
  4. Carel Bruring
  5. Adrie van 't Westeinde

Op de website kunt u de hele lijst vinden en de artikelen in de pers.

 

Ook het conceptprogramma is klaar. Daarop kunt u nog amenderen. Wilt u weten hoe? Dat leest u hier

Milieuprogramma 2018 - 2020

Onvoldoende ambitie - GroenLinks heeft niet ingestemd met dit plan.

In de Statenvergadering kwam dit onderwerp aan de orde. Onvoldoende voortvarend vindt GroenLinks. Daarnaast was de tekst op veel plaatsen onjuist. De provincie had verzuimd dit aan te passen aan het vastgestelde omgevingsplan. Een flinke misser. Lees wat statenlid Gerwi Temmink hierover gezegd heeft

Wel of geen MER voor Zeeland Airport

Er komen windmolenparken voor de kust en daarvoor moet, met helikopters als vervoermiddel, onderhoud plaatsvinden.

Natuurlijk zullen werknemers vervoerd moeten worden. Maar is Zeeland airport daarvoor de beste plaats. Wat betekent dit voor de omwonenden en de natuur? GroenLinks heeft dit in de Statenvergadering verwoord.

Evaluatie Zeeland 2040

Zeeland 2040 geldt als de stip op de horizon. Het wijst de weg naar waar onze provincie en haar partners naar toe willen. Nu we een aantal jaren onderweg zijn – en het steeds duidelijker wordt dat de provincie niet (meer) de enige is die ergens over besluit – is er op verzoek van PS via de werkgroep Duaal Functioneren een evaluatie opgesteld door een erkend bureau.

Er valt nog wel een en ander te verbeteren. In het betoog van Gerwi Temmink kunt u dit lezen.

GroenLinks fractie PSZeeland 1e vriend LHBT netwerk

Onze fractie is op 11 oktober de eerste vriend geworden van het LHBT netwerk Zeeland. Daar zijn we trots op!

Met het netwerk is intensief contact, o.a. om te zorgen dat Zeeland Regenboogprovincie zou worden. Dat is gelukt. De uitgangspunten van het netwerk verdienen aandacht van een breed publiek. Daarom is men gestart met het aangaan van vriendschappen. Wij mogen de eerste vriend zijn. Samen kun je meer!

Op uitnodiging van GroenLinks Zeeland bezocht Isabelle Diks (2e Kamerlid) Vlissingen. Informatie werd verstrekt over de Marinierskazerne en het terrein waar de kazerne zal komen werd bezocht. Met meer bagage en een positief gevoel is Isabelle weer naar Den Haag vertrokken.

Gerwi's blogs

 Lees hier de blogs van Gerwi Temmink 

STATENVRAGEN

Op 19 september hebben we ook vragen gesteld over de diversiteit betreffende verblijfsrecreatie. De antwoorden ontvingen we onlangs. De vragen en antwoorden kunt u hier lezen. 

IN DE MEDIA

Onderstaand een aantal links naar berichten in de media waarbij GroenLinks in het nieuws was. Voor het geval u deze gemist hebt.

 

AGENDA

 5 NOVEMBER VERGADERING PCC

 5 NOVEMBER FRACTIEVERGADERING

  9 NOVEMBER STATENVERGADERING

12 NOVEMBER LEDENVERGADERING PS2019

16 NOVEMBER COMMISSIE ECONOMIE / RUIMTE

23 NOVEMBER COMMISSIE BESTUUR

 

Bekijk hier de online versie