-
Sittard-Geleen e.o.
Nieuwsbrief juli 2020
Raadsvergadering 4 juni

De raadsvergadering van 4 juni werd door zes raadsleden bijgewoond; de fractievoorzitter van elke partij. Dit vanwege corona. GL had tijdens deze vergadering geen inbreng. Wel werd een motie, met als strekking om gewenste kostenbesparingen bij de Gemeenschappelijke Regelingen te onderzoeken, mede-ondersteund.

De Voortgangsinformatie bevatte een hoopvol bericht m.b.t. onze motie over de vergroening van de Nieuwe Markt in Echt. U leest het HIER.

Verantwoording fractieondersteuning

Iedere politieke partij ontvangt elk jaar een bedrag ter ondersteuning van haar taken.

We leggen uit hoeveel euro's we besteedden en waaraan. Dat leest u HIER op onze website.

Raad werd gehoord door de provincie

Op 2 juli kwam een afvaardiging van de provincie, VDL Nedcar en Antea Group naar de gemeenteraad van Echt-Susteren. Als onderdeel van de procedure Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Uitbreiding VDL Nedcar moet de raad officieel worden gehoord. Maar of er ook werd geluisterd moet nog blijken. Wordt vervolgd!

Thijs Wetemans gaf een impressie van de reis die hij het afgelopen jaar had doorgemaakt. Enerzijds als raadslid en anderzijds als bestuurslid van De Groene Sporenwolf uit Nieuwstadt. Naast het PIP was er namelijk nog een ander traject opgestart: PIO, Platteland In Ontwikkeling. Bedoeld om de uitbreiding nog enigszins een zachte landing te geven voor de inwoners uit Holtum en Nieuwstadt, ook wel de bovenwettelijke compensatie genoemd. De pittige inbreng van Thijs namens GroenLinks leest u HIER.

De onderhandelingen tussen de provincie en Echt-Susteren lopen gelukkig nog dus afwachten wat uiteindelijk uit de bus rolt. Tot 12 augustus kan overigens iedereen een zienswijze sturen naar de provincie.

Antwoord op vragen over 5G straling

We stelden vragen aan het college over 5G: de monitoring van mogelijke gezondheidseffecten voor stralings- gevoelige personen, de kosten en de relatie tot de Omgevingswet.

De antwoorden leest u HIER.

Gezocht: reservelid commissie AZ

Eric Sol volgt Karlijn op als lid van de commissie Algemene Zaken. Maar we zoeken naast Eric nog een reservelid. In deze commissie komen alle financiële stukken voorbij: Kadernota, Begroting, 1e en 2e Bestuursrapportages en de Jaarrekening. Andere onderwerpen komen vooral uit de portefeuille van de burgemeester. Een gevarieerde commissie waar je invalt voor Eric als hij verhinderd is. Uiteraard wordt je ondersteund bij de voorbereiding.

Stuur een e-mail naar secretaris@groenlinksechtsusteren.nl bij vragen of interesse en Max van de Laar zal snel reageren.

Raadsvergadering 9 juli

Door corona  werd de Kadernota verplaatst naar september vanwege de financiële onzekerheden. Wel werd er uitvoerig stilgestaan bij de coronacrisis, zowel de menselijke als de zakelijke kant. Volgens ons waren de Jaarrekening 2019 en de 1e Bestuursrapportage de belangrijkste agendapunten. GroenLinks vroeg opnieuw aandacht voor de Lokale Lastenmeter,  markante gevels aan de Bovenstestraat in Echt en de bouw van sociale huurwoningen. HIER leest u de inbreng van Thijs.

Directeur MER-SC geeft de raad uitleg

Het Servicecentrum MER is de gemeenschappelijke organisatie van en voor de drie gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. 

Het Servicecentrum stuurt de organisaties  Omgevingsdienst (OD), Sociale dienst (SD) en Bedrijfsvoering (BV) aan. De algemeen directeur a.i. Johan Vorstenbosch kwam op 2 juli naar de raad om uitleg te geven over zijn aanpak van de veranderopdracht voor verdere profesionalisering van het servicecentrum en de drie onderdelen. Er blijkt achterstallig onderhoud waardoor er nog niet effectief en efficiënt gekoerst kan worden.

Save the date: World Clean Up Day 2020

Zaterdag 19 september zal de afdeling GroenLinks Echt-Susteren zich weer aansluiten bij een initiatief om zwerfafval op te ruimen.

Leden, sympathisanten, vrienden, familie etc. etc. kunnen deelnemen aan deze opschoonactie. Locatie en tijdstip zal op tijd bekend worden gemaakt. Voor GroenLinks is dit tevens een teambuildingsactiviteit dus een mooie kans om kennis te maken met ons. Hou de Facebookpagina Echt-Susteren Zwerfafvalvrij in de gaten of neem contact op met André Loy via e-mail echtsusteren.zwerfafvalvrij@gmail.com. Heb je daarna het virus te pakken en wil je ZAPper (vrijwillige zwerfafvalpakker) worden in Echt-Susteren? Dat kan! Neem dan contact op met teamschoon@debries.eu voor je eigen gear (grijper, hesje, zakhouder, handschoenen en een rol zakken). Samen maken we Echt-Susteren steeds schoner en mooier.

Maar voor nu wensen we u een fijne vakantie toe!

Afmelden Bekijk hier de online versie