-
Zutphen
Formatie Zutphen: “In 2030 is Zutphen energieneutraal”

De formerende partijen GroenLinks, SP, PvdA en VVD hebben deze week de eerste contouren geschetst van een nieuw coalitieakkoord. Over een ding zijn ze het nu al eens: “In 2030 is Zutphen energieneutraal”. Dit doel wordt toegevoegd aan de drie hoofddoelen van het ‘Focustraject’ van de gemeente Zutphen.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie en enkele video's over het formatieproces.

Motie: Paulus Potterstraat goed op weg

Afgelopen maandag kwam onze motie Paulus Potterstraat goed op weg in de raad. Met unanieme stemmen is deze motie aangenomen en heeft de wethouder in ieder geval al gelijk een aantal toezeggingen gedaan.

  • Voor de zomer komt er een inspraakavond voor omwonenden, ondernemers en de scholen
  • Op korte termijn zullen er verkeersmetingen verricht worden
  • Er volgt ook op korte termijn een meting van eventuele globale kosten

De wethouder zegt dus op korte termijn geen concrete aanpassingen te zullen laten verrichten, maar eerst de feiten uit het onderzoek en de metingen aftewachten en dat oplossingen en ideeën aangedragen door belanghebbenden meegenomen en gewogen gaan worden.

Lees via de link hieronder het betoog van Martine Westerik van de afgelopen raadsvergadering en het recente bericht hierover van Lokaal Gelderland:

Terugblik ledenvergadering 24 april

Afgelopen dinsdagavond werd de ledenvergadering van GroenLinks Zutphen gehouden in de IJsselstroom. Hierbij werd onder andere teruggeblikt op de campagne, vertelde Liza Luesink over het informatieproces en de formatie en werd er een brainstormsessie gehouden.

GroenLinks borrel op 11 mei

In verband met dodenherdenking, wordt in mei de GroenLinks borrel niet op de eerste vrijdag van de maand georganiseerd.

De eerstvolgende GroenLinks borrel heeft plaats op vrijdag 11 mei om 17.00 uur. Je bent van harte welkom! (Consumpties zijn op eigen rekening.)

De uitnodiging met de locatie van de borrel volgt nog.

Bekijk hier de online versie