Privacy

GroenLinks maakt zich sterk voor jouw privacy. Iedereen heeft recht op bescherming van persoonlijke informatie. Daarom staat GroenLinks achter de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is mede tot stand gekomen door het werk van onze Europese Groene fractie.

Om ons werk te kunnen doen moeten we persoonsgegevens opslaan en verwerken. Wel wegen we bewust af wat we wel en niet opslaan. Daarbij geeft GroenLinks je zoveel mogelijk de regie in handen over je eigen gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door GroenLinks. Hieronder vallen het Landelijk bureau van GroenLinks, De Tweede Kamerfractie van GroenLinks, De Eerste Kamerfractie van GroenLinks, de Eurodelegatie van GroenLinks, de werkgroepen van GroenLinks en onze GroenLinks-afdelingen op provinciaal en lokaal niveau.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2020. Heb je vragen of klachten over deze privacyverklaring? We helpen je graag verder via:
vragen@groenlinks.nl.

Privacyverklaring GroenLinks

Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toeziet hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Om het werk goed te kunnen doen, verzamelt en verwerkt GroenLinks jouw persoonsgegevens. We gebruiken veel soorten gegevens over je als persoon. GroenLinks verwerkt de volgende gegevens van je:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (bij donaties en lidmaatschap)
 • Lidmaatschapsnummer
 • Correspondentie
 • Gegevens van sollicitanten, zoals motivatie, cv en beoordelingen
 • Gegevens van gekozen volksvertegenwoordigers
 • Je mening, uiting, enzovoorts bij petities en enquêtes
 • Je stem in online referenda
 • Foto’s, video’s en geluidsopnamen op evenementen
 • Je IP-adres, geanonimiseerd om bezoek van onze websites te meten

Wettelijke Grondslagen
Er is in Nederland een privacy wet van toepassing. Het is de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1] (AVG). GroenLinks mag, volgens de AVG wet, je persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een goede reden voor hebben. In de AVG wordt gesproken van zogeheten “grondslagen”. GroenLinks verwerkt je gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Overeenkomst: De meeste gegevens verzamelen we omdat je lid bent van GroenLinks. Als lid van de vereniging hebben we een overeenkomst met elkaar. Daarbij vragen we om je adresgegevens om je aan de juiste lokale afdeling te koppelen; je rekeningnummer om contributie te kunnen innen; en je geboortedatum omdat je pas lid mag zijn vanaf 16 jaar.
 • Toestemming: Voor veel verwerkingen vragen wij je eerst om je toestemming, zodat we jouw gegevens mogen gebruiken voor het doel waarmee je ze met ons deelt. Wij vragen bijvoorbeeld jouw toestemming als je je opgeeft voor onze nieuwsbrief of wanneer je je opgeeft als vrijwilliger. Je kunt je op elk moment weer afmelden.
 • Wettelijke verplichting: Als politieke partij zijn wij wettelijk verplicht (de Wet Financiering Politieke Partijen) om de gegevens van onze leden en donateurs 10 jaar te bewaren. Daarnaast zijn wij als vereniging verplicht om onze leden uit te nodigen voor activiteiten waar stemrecht geldt, zoals een ledenvergadering of een referendum. Ook als je hebt laten weten geen mail te willen ontvangen, zul je, als lid, mails over stemrecht blijven ontvangen.
 • Gerechtvaardigd belang: Soms verwerken we gegevens omdat dit in het ‘gerechtvaardigd belang’ van GroenLinks is. Wanneer je ons bijvoorbeeld een vraag stelt via de mail is het nodig om je gegevens te verwerken om een antwoord op je vraag te geven.

[1] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving

Bijzondere persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens over jou, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze mogelijk iets zeggen over jouw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat GroenLinks een politieke vereniging is vallen wij onder een wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.

1.1. Waarvoor verzamelt en verwerkt GroenLinks persoonsgegevens?
GroenLinks verwerkt je persoonsgegevens om de vereniging draaiende te houden, onze politieke doelen te bereiken en de beweging te laten groeien. Om de vereniging draaiende te houden verzamelen we gegevens om te weten wie er precies lid is en wat mensen financieel bijdragen.
Om onze politieke doelen te bereiken en om de beweging te laten groeien verzamelen wij gegevens. Op deze wijze kunnen we de kiezer bereiken met ons verhaal en de mensen die dat willen actief kunnen betrekken bij het werk van GroenLinks.
We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben om deze doelen te behalen. Hieronder kan je in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken. Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen.
We vragen je om persoonsgegevens aan GroenLinks te verstrekken als je:

a. lid wilt worden van GroenLinks of uit wilt schrijven

Mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven kunnen een mailing ontvangen met een uitnodiging om lid te worden van GroenLinks. Op basis van een overeenkomst (de GroenLinks Verenigingsstatuten) nemen we gegevens van nieuwe leden op in onze ledenadministratie. Hiervoor vragen we om je naam- en adresgegevens (NAW-gegevens), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we je op de juiste manier kunnen registreren en informeren.
We vragen daarnaast ter controle van je leeftijd om je geboortedatum. Volgens onze statuten mag je namelijk pas lid worden van GroenLinks als je 16 jaar of ouder bent. Om contributie te innen moet je je bankrekeningnummer(IBAN) opgeven. Indien nodig kunnen we je gegevens gebruiken om contact met je te krijgen als je de contributie te laat of niet hebt voldaan. 

We vinden het belangrijk om communicatie en samenwerking tussen onze leden op een fijne manier mogelijk te maken. Op basis van de overeenkomst die we met alle leden hebben afgesloten, ontvang je jaarlijks uitnodigingen voor ledenvergaderingen en referenda.

b. wilt doneren aan GroenLinks

GroenLinks ontvangt vrijwillige donaties van zowel leden als sympathisanten. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kun je ook per mail of telefoon worden benaderd om geld te doneren aan GroenLinks-doeleinden.

c. mailings, apps of andere communicatie-uitingen wilt ontvangen van GroenLinks

Via publicaties, nieuwsbrieven en social media informeren we je over onder meer de doelen, standpunten en evenementen van GroenLinks. Om mailings te kunnen sturen, vragen we om je naam en e-mailadres. Je geeft hierbij zelf toestemming voor het toezenden van deze communicatie-uitingen. Daarbij kun je bij je aanmelding aangeven of je de volgende mailings wilt ontvangen:
- van ‘GroenLinks en Jesse
- van ‘Mijn lokale afdeling’ 
- van ‘Mijn provinciale afdeling’
- van 'Wetenschappelijk Bureau GroenLinks'.
Uiteraard kun je je mailvoorkeuren op elk moment aanpassen door te klikken op de link onderaan de mails die je van ons ontvangt. 

Als je Appjes van het campagneteam van Jesse Klaver wilt ontvangen, kun je je aanmelden als Apptivist. Bij inschrijving vragen we je om het telefoonnummer 06 13651444 toe te voegen aan je contactpersonenlijst in WhatsApp en “verandering aan" te appen. Wij slaan je contactgegevens alleen op om berichten te versturen en koppelen deze niet aan andere databestanden. Berichten die jij naar ons stuurt, bewaren we maximaal 3 maanden. Wij delen deze data nooit met anderen. Je kunt je gemakkelijk afmelden door “verandering uit" te appen.

Soms publiceren we in onze uitingen ook foto’s en filmpjes waarin leden en/of andere mensen te zien zijn. Ben je aanwezig bij een GroenLinks-evenement, dan informeren we jou en andere aanwezigen zo goed mogelijk als er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Als je liever niet wilt dat je wordt gefotografeerd of gefilmd of dat gemaakte beelden door ons worden gebruikt, kun je dat bij ons aangeven. 

d. contact opneemt met GroenLinks

Als je een vraag, opmerking, reactie, klacht of compliment naar ons stuurt – bijvoorbeeld  via e-mail, social media of telefoon – gebruiken we je gegevens om je een reactie te geven. Je deelt je gegevens vrijwillig door contact met ons op te nemen. Het is in het gerechtvaardigd belang van GroenLinks dat wij je gegevens verwerken om je een antwoord te geven. Bij het afhandelen van een vraag, opmerking of klacht, vragen we daarom om je naam en telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat we je kunnen antwoorden. Benader je ons via social media? Dan kan GroenLinks ook een reactie sturen op berichten en/of privéberichten die je post op onze kanalen. 

Van contactpersonen die bedreigingen uiten of onze social media huisregels overtreden, bewaren wij de gegevens. Zodat we hier eventueel verdere stappen in kunnen zetten zoals een eventuele blokkering of aangifte.

e. solliciteert bij GroenLinks

Als je solliciteert bij GroenLinks, verwerken wij jouw NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, motivatiebrief, cv en eventueel jouw LinkedIn-profiel. Deze persoonsgegevens gebruiken we om de sollicitatie correct af te handelen. Deze gegevens gebruiken we als je aangenomen wordt voor het voorbereiden van je indiensttreding, het opmaken van de (arbeids)overeenkomst en voor overige administratieve doeleinden, waarna jouw gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier.

Tijdens de wervings- en selectieprocedure worden je gegevens ter beschikking gesteld aan de leden van de sollicitatiecommissie om te beoordelen of je als kandidaat geschikt bent voor de betreffende vacature. Afhankelijk van de functie wordt later in het sollicitatieproces nog om een integriteitsverklaring of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Gegevens van afgewezen kandidaten worden na afloop van de procedure nog maximaal 4 weken bewaard. Na toestemming van de kandidaat kunnen gegevens maximaal 1 jaar in portefeuille bewaard blijven voor toekomstige passende vacatures.

Om mensen te vinden voor politieke posities, stellen we een lijst op van potentiële kandidaten en deze kandidaten mogen we vervolgens benaderen. Omdat deze werkwijze noodzakelijk is om goede mensen te werven, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van de personen in kwestie. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met alle gegevens.
De correspondentie met kandidaten en tussen de leden van kandidatencommissies blijft vertrouwelijk. Voordat een kandidatenlijst inclusief een beoordeling van de kandidatencommissie gepubliceerd wordt, word je hier altijd eerst van op de hoogte gesteld.

f. wilt deelnemen aan een bijeenkomst of training van GroenLinks

Bij het organiseren van politieke acties – zoals petities, vergaderingen, evenementen en referenda – sturen we leden en sympathisanten informatie en/of uitnodigingen. Ook kunnen geselecteerde leden en sympathisanten door ons worden benaderd voor een training in politieke vaardigheden. We houden aanmeldlijsten bij van mensen die hebben aangegeven mee te willen doen of bij een bijeenkomst aanwezig te willen zijn. Dit alles gebeurt met toestemming van de mensen om wie het gaat. Om deel te nemen aan een bijeenkomst of training, vragen we om je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en – als het relevant is – ook om je geboortedatum en geslacht. Zo kunnen we je op de juiste manier aanspreken en informeren. Voor bijeenkomsten en trainingen waar catering wordt verzorgd, kunnen we je ook vragen om je dieetwensen en/of allergieën. Deze gegevens gebruiken we alleen voor de bijeenkomst of training waarvoor je je opgeeft. 

Bij het organiseren van vergaderingen – zoals het partijcongres – stellen we ook vast welke leden stemrecht hebben en bij referenda adviseren we leden over de te maken keuze. Dit mogen wij als vereniging doen om de overeenkomst met onze leden na te komen.

g. mee wilt doen aan GroenLinks-onderzoeken

Om onze politieke doelstellingen goed te onderbouwen is onderzoek nodig. Hetzelfde geldt als we onze organisatie willen blijven verbeteren. Daarom kunnen wij je uitnodigen om aan een evaluatie of een onderzoek mee te doen. Het meedoen aan een van onze onderzoeken of evaluaties gebeurt altijd op vrijwillige basis en met jouw toestemming. In de presentatie van onderzoeksresultaten komen geen persoonsgegevens voor. Als er bijvoorbeeld letterlijke uitspraken worden gebruikt, worden deze altijd geanonimiseerd[2].

Voor toekomstig wetenschappelijk of geschiedkundig onderzoek kan relevante data voor een langere periode worden bewaard. Zo kunnen antwoorden uit verschillende onderzoeken worden gekoppeld om ontwikkelingen over een langere periode te kunnen onderzoeken. Hiervoor wordt alleen je e-mailadres bewaard, dat door ons wordt gepseudonymiseerd [3]

Ook houdt GroenLinks een historisch archief bij. Dit archief is in beheer bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). In het historisch archief komen alleen persoonsgegevens voor die in vergaderstukken, notulen of inhoudelijke artikelen zijn opgenomen. Voor inzage in het historisch archief is toestemming van het partijbestuur vereist.

Heb je deelgenomen aan een GroenLinks-evenement, dan kun je worden uitgenodigd om een evaluatie in te vullen. Ook nemen we af en toe steekproeven uit het ledenbestand om inzicht te krijgen in wat er leeft onder onze leden. Daarnaast neemt onze kiezersonderzoeker maandelijks een onderzoek af onder deelnemers aan het onderzoekspanel van GroenLinks. Deelnemers aan dit onderzoekspanel hebben toestemming gegeven om gemaild te worden voor onderzoeksdoeleinden en geven per onderzoek nogmaals toestemming om hun gegevens te gebruiken. 

Voor onze huis-aan-huis-campagne gebruiken lokale GroenLinksvrijwilligers de GLAPP. Hierin wordt op straatniveau data verzameld door mensen aan de deur te interviewen over wat zij belangrijk vinden in hun gemeente. Om te voorkomen dat onze vrijwilligers meerdere keren op dezelfde deur kloppen, houdt de GLAPP bij welke huizen er in een wijk zijn bezocht. Om de privacy van de geïnterviewde te waarborgen zorgt de GLAPP ervoor dat de data nooit aan één specifiek adres te koppelen is. Van geïnterviewden die geïnteresseerd zijn om vrijwilligerswerk te doen voor GroenLinks wordt met hun toestemming het e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens worden na een maand verwijderd uit de GLAPP-applicatie.


[2] Anonimiseren: een verwerking waarbij de data veranderd wordt in een unieke code die nooit herleidbaar is tot de oorspronkelijke data.

[3] Pseudonimiseren: een verwerking waarbij de data (b.v.eenmail-adres) veranderd wordt in een unieke code die niet makkelijk herleidbaar is tot de oorspronkelijke data.

h. een bestelling plaatst bij GroenLinks

Als je informatie- en campagnematerialen bij ons bestelt, registreren we je bestelling via een formulier op onze website of via de online webwinkel. Je geeft ons toestemming om je gegevens te gebruiken om de bestelling af te handelen.

i. mee wilt doen aan GroenLinksGesprekken

Via GroenLinksGesprek (onlinegesprek.groenlinks.nl) kun je mee-praten, meedenken en meedoen met GroenLinks. Met jouw bijdrage bouwen we verder aan onze standpunten en ideeën.
De online omgeving waar we de GroenLinksGesprekken met elkaar voeren is gebouwd door Argu. Wanneer je je emailadres en naam registreert, doe je dat bij Argu, niet bij GroenLinks.

GroenLinks verzamelt dus geen persoonsgegevens op deze site. Via Argu verkrijgen we informatie over de inhoud van de gesprekken. Die informatie gebruiken we bijvoorbeeld om de programmacommissie te informeren over de argumenten en afwegingen van de deelnemers. GroenLinks kan geen emailadressen en andere persoonlijke informatie inzien.

Als je wilt dat jouw gegevens en bijdragen (je account) verwijderd worden dan kun je je verwijderverzoek direct aan Argu richten, of contact opnemen met GroenLinks. Wij geven het verzoek dan door aan Argu.

De privacyverklaring van Argu beschrijven welke maatregelen zij nemen om veilig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Die verklaring vind je hier.

j. een petitie ondertekent

Als je een petitie ondertekent gebruiken we je mailadres om te controleren of de petitie wel door verschillende mensen wordt ondertekend. Ook kunnen we op die manier contact met je onderhouden, mocht je dat aangegeven hebben bij het invullen van de petitie.
Uiteraard kun je jouw mailvoorkeuren op elk moment aanpassen door te klikken op de link onderaan de mails die je van ons ontvangt.

1.2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De Vereniging GroenLinks, gevestigd aan de Sint Jacobsstraat 12, 3512 BS in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming binnen GroenLinks is Folko de Haan. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze gegevens goed beveiligd zijn en of we hiermee voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

1.3. Hoe gaat GroenLinks om met de gegevens van relevante contactpersonen?
Om onze politieke doelen te behalen, communiceren we ook met onder meer belangenorganisaties, journalisten en vertegenwoordigers van andere politieke partijen. We slaan de gegevens van relevante contactpersonen op en delen deze waar nodig intern. Omdat dit noodzakelijk is om de communicatie goed te laten verlopen, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van deze contactpersonen. Dit wordt  ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens.

2. Opslag en delen van persoonsgegevens

Hieronder vind je terug hoe GroenLinks omgaat met het opslaan en delen van persoonsgegevens.

2.1. Waarom hebben jullie geen cookiemelding op de GroenLinks-website?
We maken op onze website geen gebruik van cookies waarmee je surfgedrag gevolgd kan worden door GroenLinks of door externe partijen. Wel maken we gebruik van functionele cookies voor een goed werkende website. Maar daarvoor hoeven we je niet lastig te vallen met een cookiemelding.

2.2. Slaat GroenLinks mijn IP-adres op?
Veel applicaties verwerken automatisch je IP-adres. Dit is het nummer waarmee jouw computer via het internet communiceert met bijvoorbeeld onze website. Ook onze applicaties verzamelen je IP-adres om met jou te communiceren. Voor het bijhouden van onze webstatistieken gebruiken we Matomo, een open source toepassing die alleen op onze eigen server draait en waar alleen wij toegang toe hebben. Matomo maakt je IP-adres onherkenbaar voordat deze gebruikt kan worden voor analyses.

2.3. Waarborgt GroenLinks mijn privacy op social media-kanalen?
Het gebruik van social media is van belang om jou te bereiken. We gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en voegen hier geen extra data aan toe en koppelen deze ook niet met onze eigen gegevens. Als gebruiker van het desbetreffende platform heb je zelf ingestemd met hoe je data door het platform gebruikt mag worden. Bij de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen we de privacy van onze volgers zeer serieus.

2.4. Hoe gaan jullie om met samenwerkingspartners?
We nemen diensten af van software- en hostingsbedrijven en van leveranciers die soms ook toegang hebben tot je gegevens. Om je privacy hierbij te waarborgen, werken we alleen samen met partijen die hun privacybeleid goed op orde hebben. We maken duidelijke afspraken en lzorgen ervoor dat er altijd een Verwerkersovereenkomst ondertekend wordt. Jaarlijks wordt er gecontroleerd of alle verwerkersovereenkomsten nog up-to-date zijn en vindt er steekproefsgewijs een controle plaats of de afspraken in de verwerkersovereenkomsten ook worden nageleefd.

3. Gegevens buiten EU

De privacywet (AVG) is van kracht in alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Samen worden deze landen Europese Economische Ruimte (EER) genoemd. GroenLinks streeft er daarom naar om alle gegevens te laten hosten op EER-grondgebied. 

3.1. Worden mijn gegevens ook buiten EER-grondgebied gehost?
Bij de aanschaf van nieuwe producten en diensten is het waarborgen van de privacy en security van data een zwaarwegend criterium voor ons. Hierbij gaat de voorkeur uit naar producten en diensten die worden gehost op EER-grondgebied, mits deze voldoen aan onze standaarden op het gebied van privacy, security, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid, kosten en beheer. Als er geen gelijkwaardige optie is op EER-grondgebied, kan er worden gekozen voor producten of diensten die buiten dit gebied worden gehost, waarbij onze standaarden natuurlijk ook gelden. Zo is er voor gekozen om voor onze campagnes gebruik te maken van Actionnetwork.org[4], dat niet op EER-grondgebied wordt gehost maar waarvan de ontwikkelaar er wel veel aan doet om de privacy van de gebruikers te beschermen.


[4] De privacyverklaring van Actionnetwork vind je hier

4. Beveiligen van gegevens

GroenLinks wil niet alleen voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar maatregelen treffen om je privacy proactief te beschermen. Bij de bouw en het beheer van gegevensbestanden is privacy dan ook een belangrijk uitgangspunt.

4.1. Hoe beveiligt GroenLinks mijn gegevens?
Zo beveiligen we je gegevens optimaal:

a. Verbetering van de informatiebeveiliging mbt personen

GroenLinks zorgt voor deskundige ICT-medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden. We trainen onze medewerkers om bewust om te gaan met data, met oog voor privacy en security. Er wordt actief toezicht gehouden op de omgang met data binnen de vereniging. Een GroenLinks ICT-commissie ondersteunt de aangestelde Functionaris Gegevensbescherming en adviseert de directie en het bestuur van de vereniging.

b. Continue verbetering van de beveiligingsprocedures

Volgens het Informatiebeveiligingsprotocol van GroenLinks wordt jaarlijks een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd om de bestaande maatregelen te bezien en nieuwe risico’s te ontdekken.

Veilige opslag van data
De toegang tot onze datasystemen wordt centraal beheerd en er wordt bijgehouden wie bij welke data kan. De veiligheid van onze fysieke en digitale opslagfaciliteiten wordt continu geanalyseerd. Zo voeren we bij het gebruik van nieuwe software een Data Protection Impact Assessments (DPIA) uit. Op basis van de bevindingen wordt er gekeken of de software voldoet aan onze standaarden. Zo niet, dan kijken we of de software beter te beveiligen is of dat we op zoek gaan naar een beter alternatief.

c. ICT-beheer, wachtwoordbeleid en twee factor-authenticatie

We zorgen ervoor dat onze ICT-applicaties up-to-date zijn, hanteren een strikt wachtwoordbeleid en kiezen voor twee factor-authenticatie om het inloggen op onze systemen veiliger te maken.

d. versleutelde bestanden

Met de encryptie van onze computers, laptops en telefoons wordt je informatie onherkenbaar gemaakt, waardoor ongewenste bezoekers niet zomaar toegang krijgen tot je gegevens.

4.2. Hoe herken ik een nep-bericht?
Twijfel je of een bericht wel echt van GroenLinks afkomstig is? Bijvoorbeeld omdat we vragen een extra donatie over te maken op een onbekend rekeningnummer? Check dan altijd de afzender van de e-mail. Officiële e-mails van GroenLinks herken je aan de afzender met het mailadres @groenlinks.nl. Twijfel je nog steeds of heb je een nep-bericht ontdekt? Neem dan contact met ons op via: privacyloket@groenlinks.nl

5. Gegevens bewaren

Gegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het doel waarmee ze zijn verzameld. Op deze regel bestaan een paar uitzonderingen. Zo zijn we voor bepaalde gegevens gebonden aan wettelijke bewaartermijnen voor politieke partijen; Daarom bewaren wij gegevens die aan je lidmaatschap en aan donaties zijn gekoppeld voor een periode van 10 jaar.
Een andere uitzondering is als we jouw toestemming krijgen om gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld omdat we je cv voor toekomstige sollicitatieprocedures willen bewaren) of als ze relevant zijn voor toekomstig wetenschappelijk of historisch onderzoek.

6. Rechten

GroenLinks verwerkt jouw gegevens om onze doelen als politieke partij te behalen. Maar uiteraard beslis jij zoveel mogelijk zelf wat er gebeurt met je gegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Ook mag je aangeven dat je liever hebt dat wij bepaalde gegevens niet verwerken. Deze verzoeken kan je naar privacyloket@groenlinks.nl sturen en dan nemen wij deze zo snel mogelijk in behandeling.
Om zeker te weten dat jij het bent vragen we je om een kopie van je ID-bewijs mee te sturen met je verzoek. Tip: gebruik hiervoor de overheids-app, KopieID. Met deze app kan je veilig een beschermde kopie van je ID-bewijs opsturen. Via deze app wordt je BSN-nummer verwijderd. Mocht je zelf een kopie maken en naar ons opsturen, verwijder dan in ieder geval je BSN-nummer van de kopie. Na vaststelling dat jij het bent, verwijderen wij deze kopie.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten:

6.1. Wat zijn precies mijn rechten als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Je hebt recht op duidelijke informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. De AVG benoemt je rechten als volgt: 

a. recht op inzage

Je mag ons altijd vragen welke gegevens wij van je hebben en indien gewenst kun je deze gegevens ook inzien, tenzij dit bijvoorbeeld de privacy van een ander schaadt.

b. recht op rectificatie en aanvulling

GroenLinks is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt. Het is altijd mogelijk om je gegevens door ons te laten wijzigen of aanvullen. Waar mogelijk kunnen leden van GroenLinks dit zelf doen via hun account op Mijn GroenLinks. Andere onjuistheden kun je altijd bij ons melden, we passen dit voor je aan.

c. recht op beperking van de verwerking

Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je gegevens niet meer kloppen, onrechtmatig of niet meer nodig zijn, dan mag GroenLinks deze gegevens niet meer gebruiken.

d. recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld als je geen e-mails meer wilt ontvangen. In dat geval mogen we die gegevens niet meer gebruiken totdat je je eventueel opnieuw inschrijft voor een mailing.

e. recht op vergetelheid

In een aantal gevallen moeten organisaties je persoonsgegevens wissen als je daarom vraagt. Bij GroenLinks geldt altijd het recht op vergetelheid, tenzij de wettelijke bewaartermijn nog geldt (bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar voor lidmaatschappen).

f. recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent eigenlijk dat je recht hebt op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens, maar GroenLinks doet dat niet.

g. recht op dataportabiliteit

Wanneer jij de gegevens die GroenLinks heeft verwerkt wilt gebruiken om je bijvoorbeeld in te schrijven bij een andere organisatie dan kan je ons vragen je gegevens over te dragen. Wij verstrekken je gegevens dan op de manier waarop een anere organisatie die ook gemakkelijk kan gebruiken. Meestal gaat het dan om een csv-bestand.

6.2. Waar kan ik terecht als ik gebruik wil maken van mijn rechten of vragen heb?
Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Stuur dan je verzoek naar privacyloket@groenlinks.nl. Hier kun je ook naartoe mailen als je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je gegevens. 
Voor algemene vragen over privacy kun je tijdens kantooruren contact opnemen met onze front office door te mailen naar vragen@groenlinks.nl.

6.3. Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn privacy niet goed wordt beschermd?
Als je denkt dat je privacy niet goed geregeld is, lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk voor je op. Neem hiervoor contact met ons op via privacyloket@groenlinks.nl.
Mocht je niet tevreden zijn over onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volg ons op social media