Aanvraagformulier nieuwe afdelingen

Door middel van het invullen van dit aanvraagformulier kan een nieuwe afdeling worden opgericht. Dit is de enige weg om erkenning als GroenLinks-afdeling te krijgen. Deze erkenning is een feit wanneer de afdeling een bevestiging van Team Lokaal heeft ontvangen. Pas vanaf dat moment kan de afdeling aanspraak maken op de rechten die aan een afdelingsstatus verbonden zijn (zie statuten en huishoudelijk reglement GroenLinks)

Als er behoefte is om te sparren over de mogelijkheden en valkuilen, neem dan contact op met Mette van Team Lokaal. Dat kan via Plek of per mail mraaphorst@groenlinks.nl
Nieuwe afdeling
Vul hier alleen zelfstandige gemeenten in. Dus geen dorpskernen, gemeentekernen e.d. Als de afdeling uit één gemeente bestaat, vul dan alleen de naam van de gemeente in. Betreft het een deelraad, vul dan de naam van de deelraad in.
Aanvragers dienen hiertoe gemachtigd te zijn door de algemene ledenvergadering van de afdeling(en) die het betreft
Naam
Functie
Datum
Naam
Functie
Datum
Naam
Functie
Datum
Akkoord provincie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Geef hier de namen van alle aanwezigen inclusief vertegenwoordiger(s) provinciaal bestuur:
Bestuur nieuwe afdeling
Het bestuur van de nieuwe afdeling heeft een ad interim-status en krijgt de opdracht om zo kort mogelijk nadat de bevestiging van Team Lokaal binnen is een ALV uit te schrijven voor de nieuwe afdeling om dan het afdelingsbestuur formeel te benoemen.
Naam
Telefoon
E-mail
Naam
Telefoon
E-mail
De nieuwe penningmeester kan door tussenkomst van het landelijk bureau een versnelde procedure opstarten om een bankrekeningnummer voor de nieuwe afdeling te openen. Neem hiervoor contact op met het landelijk bureau van GroenLinks in Utrecht, 030-2399950.
Naam
Telefoon
E-mail
Indien van toepassing
Naam
Telefoon
E-mail
Naam
Telefoon
E-mail
Naam
Telefoon
E-mail

Volg ons op social media