Uitkomst gesprekken Bestuurdersnetwerk

Vrijdag 24 januari hebben we uitgebreid met het Bestuurdersnetwerk gesproken over het Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dank voor alle input!

In deze bijlage (PDF) is per sessie weergegeven welke punten de leden van de programmacommissie hebben meegenomen uit hun sessie: Werk en Inkomen, Zorg, Groen en Eén Samenleving.

Belangrijk is dat het hier niet gaat om harde standpunten die worden ingenomen. Het gaat hier nadrukkelijk om inzichten, opmerkingen of beleidsvoorstellen die ter overweging worden meegenomen.

Was je niet bij het bestuurdersnetwerk aanwezig of wil je nog extra input leveren die je tijdens de sessies niet kwijt kon? We horen het graag!

Alle input kan worden gestuurd naar Hans Rodenburg: hrodenburg@groenlinks.nl

Volg ons op social media