Aanvragen van een vrijstelling

Een vrijstelling is bedoeld voor leden die zich wel graag blijvend willen binden aan GroenLinks maar die (tijdelijk) niet in staat zijn de minimum contributie te voldoen. Daarbij valt te denken aan jongeren zonder inkomen, mensen die een persoonlijk faillissement hebben meegemaakt, in de schuldsanering zitten, mensen in een bijstandssituatie met daarbij hoge kosten aan schoolgaande kinderen of medische voorzieningen, mensen die in bijzondere persoonlijke omstandigheden verkeren of hiermee vergelijkbare situaties.

In principe is een vrijstelling voor de helft van de contributie; in plaats van de minimum contributie van 24 euro betaal je 12 euro. In uitzonderlijke gevallen kunnen we het hele bedrag kwijtschelden.

Aanvragen vrijstelling
Dit formulier is geen aanmelding voor een lidmaatschap.

Volg ons op social media